Banner
Banner

Huy động trên 3.400 người tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

14:57, 25/05/2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh có trên 15.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 32 điểm thi. Toàn tỉnh huy động trên 3.400 người tham gia các khâu của kỳ thi, gồm: Cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo; lực lượng công an, quân sự; cán bộ thanh tra... Các lực lượng này tham gia các khâu: In sao đề thi, bàn giao và vận chuyển bài thi, coi thi, chấm thi và các khâu khác. 


Lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi được quán triệt quy chế thi và nội dung công việc theo nhiệm vụ được giao.


Vũ Huế                            Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)