Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Tiên Lữ

20:29, 27/04/2020

Ngày 27.4, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35), các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Kế hoạch số 185) tại huyện Tiên Lữ. Tham dự đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

Các đại biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các cấp huyện Tiên Lữ
Các đại biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các cấp huyện Tiên Lữ

 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ và cấp ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lữ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bám sát vào hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện chu đáo; công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và được cấp ủy cấp trên thẩm định, phê duyệt; công tác tuyên truyền đại hội được chú trọng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh trật tự và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội. 


Căn cứ vào tình hình thực tế, huyện Tiên Lữ đã chọn 2 đơn vị để tổ chức đại hội điểm và đã tổ chức thành công đại hội, gồm: Đảng bộ xã An Viên tổ chức đại hội điểm khối xã, thị trấn; Đảng bộ Công an huyện đại hội điểm khối cơ quan, doanh nghiệp và thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, 2 đơn vị đã tiến hành sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới theo phương án nhân sự đã dự kiến…


Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của huyện Tiên Lữ. Đồng chí yêu cầu huyện Tiên Lữ cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra; tiếp tục hoàn thiện các văn kiện Đại hội, trong đó đặc biệt chú trọng đến báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo phải đánh giá những kết quả đã đạt được, so sánh với mục tiêu đề ra; những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần chỉ rõ nguyên nhân để từ đó đề ra những giải pháp khắc phục một cách phù hợp. Đối với các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, huyện cần bám sát tình hình thực tế, chú trọng đến thế mạnh của địa phương để đề ra các giải pháp triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, huyện cần quy hoạch các cụm công nghiệp, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động.


Một trong những nhiệm vụ mà huyện Tiên Lữ cần chú trọng thực hiện song hành với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian này đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu mà huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như chủ trương, mục tiêu mà Đảng bộ huyện hướng tới trong nhiệm 2020 - 2025. Qua đó, củng cố niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.


Phương Minh
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)