Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang

21:40, 27/05/2022

Ngày 27.5, tại trụ sở Huyện ủy Văn Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang về tình hình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh… 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 
 

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2021, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Huyện ủy đã xây dựng, triển khai thực hiện 2 chương trình, 2 đề án và 3 nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, ban hành 6 kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, kết nạp 81 đảng viên mới; công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân được quan tâm; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh. 


Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra được 12 tổ chức đảng và 9 đảng viên, thực hiện giám sát 14 tổ chức đảng và 23 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra 7 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra 2 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, 5 tổ chức đảng trong việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng và 15 đảng viên. 4 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang đã tiến hành kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 9 tổ chức đảng, kiểm tra tài chính, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 5 tổ chức đảng, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư theo quy định. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kết luận ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên để tổ chức, đảng viên có biện pháp khắc phục. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, toàn diện; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới và hiệu quả…


Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện đạt 13,2%; tổng thu ngân sách đạt 2.779,8 tỷ đồng; giá trị thu trên 1ha đất canh tác đạt 354 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,23%; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.


Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh một số vấn đề như: Ban hành hướng dẫn, quy định tiêu chuẩn về trình độ văn hóa đối với chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn; quan tâm đội ngũ kiểm tra cấp ủy các cấp, luân chuyển đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và ngược lại để nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang để huyện làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển đô thị tiếp theo; có cơ chế, chính sách đặc thù để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị; ban hành cơ chế thu hút nguồn vốn đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; sớm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện...


Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn điều hành nội dung thảo luận, trong đó tập trung vào các nội dung như: Quy hoạch phát triển đô thị; phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của huyện; gợi mở một số vấn đề để huyện tháo gỡ khó khăn, định hướng, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao huyện Văn Giang đã nỗ lực, đoàn kết, đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Văn Giang đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; quan tâm công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn; triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định. Chỉ đạo triển khai việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường vai trò và sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái. Huy động nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, xây dựng các dự án đô thị, quan tâm xây dựng công viên, cây xanh đô thị; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung huyện Văn Giang phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Tăng cường cán bộ cho công tác quản lý đô thị…


Vi Ngoan – Hoa Phương

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)