Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

19:16, 19/05/2022

Ngày 19.5, tại Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. 
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…


Theo báo cáo tại hội nghị, ngay sau khi Kết luận số 01 được ban hành, việc quán triệt Kết luận số 01 được thực hiện theo tinh thần đổi mới. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung triển khai thực hiện Kết luận số 01 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng… Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy các cấp chủ động triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào những điểm mấu chốt, các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết trong thực tiễn, bước đầu giải quyết có hiệu quả các vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Nổi bật là việc giải quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội… Qua một năm thực hiện Kết luận số 01, kết quả cho thấy việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội.


Việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Việc học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo. Việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, bảo đảm việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất…


Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đánh giá những kết quả thực hiện Kết luận số 01; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01 trong những năm tiếp theo…


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị… các cấp cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, các quy định nêu gương khác của Trung ương. Tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Đồng thời, nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” để “chống”…


Nhân dịp này, bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản đã được ra mắt. Bộ sách gồm 12 tập. Tên của mỗi tập sách lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính. Qua đó, khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người…


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)