Triển khai công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại và báo chí 6 tháng cuối năm

17:20, 20/06/2022

Ngày 20.6, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại và báo chí 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự. 
 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành tuyên giáo các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tham mưu các nội dung tổ chức kỷ niệm 110 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022) và 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28.3.1912-28.3.2022); tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân được tăng cường. Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương tiếp tục được quan tâm. Công tác giáo dục lý luận chính trị đạt kế hoạch đề ra. 


Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh. Các sự kiện, hoạt động đối ngoại được thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.


Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động báo chí; thông tin kịp thời, toàn diện các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh và phản ánh những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội được Nhân dân quan tâm. Hình thức thông tin, tuyên truyền phong phú và sinh động. Hoạt động báo chí ổn định, không có sai phạm phải xử lý về hoạt động nghề nghiệp của các cơ quan báo chí, nhà báo trên địa bàn tỉnh.


Trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành tuyên giáo các cấp tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chương trình, đề án của tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm bắt và báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022; tiếp tục thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; các sự kiện nổi bật của đất nước, của tỉnh; các vấn đề quốc tế và khu vực có tác động lớn đến tình hình chính trị thế giới được dư luận trong nước, trong tỉnh quan tâm. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tích cực hưởng ứng tham gia các giải báo chí…
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, quà chúc mừng các cơ quan báo chí
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, quà chúc mừng các cơ quan báo chí

 

Tại hội nghị, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2022), đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, quà chúc mừng các cơ quan báo chí; Thượng tá Hoàng Mạnh Hưng, Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh. 
 

Thượng tá Hoàng Mạnh Hưng, Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân tặng hoa chúc mừng Báo Hưng Yên
Thượng tá Hoàng Mạnh Hưng, Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân tặng hoa chúc mừng Báo Hưng Yên

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành tuyên giáo các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị rà soát, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm gắn với các phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương, đơn vị; theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, định hướng báo chí; kiên quyết, chủ động tham gia phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh đất và người Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Các cơ quan báo chí cần sáng tạo hơn nữa, linh hoạt hơn nữa trong tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục có những tác phẩm báo chí chất lượng phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, làm tăng cường sự hiểu biết của bạn bè trong nước và thế giới về Hưng Yên, từ đó, hướng tới xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đồng hành cùng Đảng bộ tỉnh trên con đường phát triển…


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)