Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

18:31, 23/09/2022

Ngày 23.9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh…

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Đến nay, công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh cơ bản được hoàn tất, bảo đảm đúng kế hoạch, nội dung quy định. Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã hoàn thiện nội dung các văn kiện diễn tập, nội dung bài tập của các vai diễn, kịch bản thực binh và tổ chức luyện tập tổng hợp nội dung phần vận hành cơ chế. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS thành phố Hưng Yên, Trung đoàn 126/KTT tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện, luyện tập phần thực binh bảo đảm hiệu quả, an toàn và đạt được mục đích, yêu cầu; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức xây dựng trận địa, thiết bị Sở Chỉ huy tại các vị trí diễn tập theo đúng chương trình, kế hoạch… 
Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã báo cáo cụ thể, chi tiết kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; đồng thời thảo luận một số nội dung công việc liên quan đến công tác diễn tập trong thời gian tới như: Công tác hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị khu vực diễn tập phần vận hành cơ chế, khu vực diễn tập thực binh; công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất bảo đảm đón tiếp đại biểu, khách mời dự diễn tập; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình diễn tập… 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu, để diễn tập KVPT tỉnh diễn ra bảo đảm an toàn tuyệt đối, hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ CHQS tỉnh với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và cơ quan chức năng Quân khu 3 trong quá trình chuẩn bị các điều kiện diễn tập; tiếp tục kiểm tra, điều chỉnh, kiện toàn hệ thống văn bản, nội dung của các vai diễn trong khung diễn tập sau khi đã được rút kinh nghiệm trong quá trình luyện tập tổng hợp; gắn các nội dung diễn tập với công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh, xây dựng công trình lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng công trình quân sự trong khu vực phong thủ. Các văn kiện diễn tập phải sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương, bảo đảm về thời gian và đúng điều lệ công tác tham mưu tác chiến. Đối với các văn kiện diễn tập phần thực binh phải được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, sát hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và tổ chức biên chế của các lực lượng tham gia diễn tập. Các cơ quan, đơn vị, ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần, đúng cương vị, chức trách của mình; chủ động rà soát các nhiệm vụ được phân công, nhất là công tác chuẩn bị nội dung các văn kiện diễn tập, nội dung bài tập của các vai diễn. Kết thúc diễn tập kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc; đồng thời củng cố hệ thống công trình quân sự trong KVPT và rà soát, điều chính, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị.


Hoàng BềnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)