Banner
Banner

Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

13:45, 16/03/2023

Ngày 16/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Dự tọa đàm tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu Hưng Yên.


Đại biểu dự tọa đàm tại các điểm cầu nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, trong đó tập trung về các vấn đề thực tiễn trong công tác cán bộ trẻ, công tác cán bộ Đoàn, như: Việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số; thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương; chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội chủ động để ứng cử các chức danh lãnh đạo quản lý; những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26)…


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham luận tập trung vào một số nội dung: Chính sách thu hút nhân tài là thủ khoa các trường đại học; xây dựng, ban hành đề án vị trí việc làm, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ trẻ rèn luyện, tạo sự đột phá; đổi mới nội dung đánh giá cán bộ bảo đảm chính xác phục vụ việc cân nhắc, bố trí cán bộ phù hợp năng lực, sở trường với từng vị trí công tác; có chính sách quan tâm đội ngũ cán bộ Đoàn, bảo đảm nguồn cán bộ có chất lượng… đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới cũng như triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


Tại buổi tọa đàm, các cán bộ trẻ mạnh dạn thể hiện mong muốn, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần tháo gỡ, giải quyết vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ…


Đức HùngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)