Banner
Banner

Hiệu quả mô hình trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP

10:12, 16/09/2022

Hiện nay diện tích trồng nhãn trên địa bàn tỉnh được chứng nhận VietGAP còn thấp. Để phát triển, mở rộng diện tích trồng nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP, tạo ra sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao giá trị cho người sản xuất; từng bước thay đổi tư duy, trình độ sản xuất của nông dân, vụ nhãn năm 2022, Trung tâm Khuyến nông thực hiện mô hình “Thâm canh cây ăn quả VietGAP”, trong đó thực hiện trên cây nhãn với diện tích 30ha.

Mô hình được thực hiện tại các xã: Nguyên Hòa (Phù Cừ) 15ha, Cương Chính (Tiên Lữ) 10ha, Nhật Tân (Tiên Lữ) 5ha. 

 

Trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập 445 triệu đồng/ha
Trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập 445 triệu đồng/ha


Để mô hình đạt hiệu quả, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông thư¬ờng xuyên kiểm tra, bám sát địa bàn để hướng dẫn nông dân thực hiện theo đúng quy trình, hoàn thiện hồ sơ và theo dõi quá trình thâm canh cây nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP. Các hộ tham gia mô hình được tập huấn đầy đủ các yêu cầu về trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đúng danh mục cho phép; phun thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”, bảo đảm thời gian cách ly... Các hợp tác xã, tổ hợp tác đã chủ động phân công thành viên thực hiện công tác quản lý, kiểm tra các hộ việc triển khai quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
Cùng với các hoạt động trên, cán bộ của Trung tâm Khuyến nông trực tiếp hướng dẫn các hộ tham gia mô hình ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất; có dụng cụ chứa đựng, kho để phân bón, thuốc BVTV; quản lý đất, nước, và vật tư đầu vào cho sản xuất; quản lý chất thải, rác thải; người lao động sử dụng bảo hộ lao động phù hợp, an toàn… Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Liên danh Công ty cổ phần chuyển giao khoa học kỹ thuật MT-CERT, Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO thực hiện khảo sát, đánh giá, kiểm tra vùng sản xuất, hỗ trợ lấy mẫu, đất, nước, mẫu sản phẩm… Qua đó, các điểm triển khai của mô hình đều được cấp chứng nhận VietGAP.
Qua đánh giá các chỉ tiêu của mô hình, việc bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại theo đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất, chất lượng, mẫu mã quả nhãn đẹp hơn so với ngoài mô hình, giảm sử dụng thuốc BVTV. Trong đó, số lần bón phân ít hơn 3 lần so với đối chứng, số lần phun thuốc BVTV ít hơn 2 lần… Mô hình cho năng suất đạt 16,5 tấn/ha, cao hơn 1,3 tấn so với diện tích đối chứng, thu nhập đạt hơn 445 triệu đồng/ha, cao hơn 172 triệu đồng/ha so với mô hình đối chứng.
Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết: Mô hình trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP đã góp phần thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của người trồng nhãn, sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm nhãn quả đã được chứng nhận VietGAP, do đó tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ nhãn. Thâm canh nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP đã hạn chế sử dụng thuốc BVTV, bảo vệ môi trường; giảm sử dụng phân vô cơ, tạo điều kiện khôi phục độ màu mỡ của đất. Trung tâm Khuyến nông đề nghị cấp có thẩm quyền và ngành chức năng có giải pháp để tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình thâm canh cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.
Đào Ban

 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)