Banner
Banner
Ân Thi

Kiên quyết xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp

18:05, 11/10/2022

Qua kiểm tra, rà soát, tổng hợp từ trước ngày 1.7.2014 đến thời điểm 15.5.2022, huyện Ân Thi có 372 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, tổng diện tích vi phạm là 18.739 m². Trong đó, vi phạm trước ngày 1.7.2014 có 54 trường hợp, từ sau ngày 31.3.2017 đến ngày 15.5.2022 có 95 trường hợp. Để xử lí, giải quyết các trường hợp vi phạm, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo đến các phòng, ban, ngành, cơ quan chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt đã tổ chức hội nghị kí cam kết giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã với Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện không để phát sinh vi phạm mới. Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề chỉ đạo UBND và các đoàn thể chính trị ở địa phương phối hợp tập trung tuyên truyền, vận động các hộ, cá nhân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm và tập trung rà soát, phân loại, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch để tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm. Đồng thời, thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh của xã, niêm yết công khai danh sách các hộ vi phạm để Nhân dân và người sử dụng đất biết, thực hiện.


Đến nay trên địa bàn huyện đã xử lí, giải tỏa được trên 290 trường hợp, đạt gần 78% tổng số vi phạm. Trong đó, xử lí, giải tỏa nhà xưởng, kho, cửa hàng kinh doanh là 3/6 trường hợp, xây dựng nhà ở là 46/77 trường hợp, nhà ở tạm 100/170 trường hợp, lều lán 43/44 trường hợp, vi phạm khác 72/75 trường hợp. Trong số 290 trường hợp đã giải tỏa, phần lớn các hộ tự giác tháo dỡ giải tỏa công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động và một số trường hợp địa phương phải tổ chức cưỡng chế. Các trường hợp sau khi đã giải tỏa kí cam kết giữa hộ gia đình với UBND xã, thị trấn không tái vi phạm. Đối với các trường hợp chưa giải tỏa, huyện tiếp tục chỉ đạo để thực hiện giải tỏa dứt điểm các công trình vi phạm trên địa bàn huyện. 


Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Ân Thi cho biết: Quan điểm của huyện là quyết liệt xử lí, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Cụ thể, đến hết năm 2022, đặc biệt trong 3 tháng cao từ tháng 8 đến tháng 10.2022, thực hiện giải tỏa các trường hợp vi phạm sau ngày 1.7.2014 đến trước ngày 31.3.2017 ít nhất từ 50% đến 80%; các trường hợp vi phạm từ sau ngày 31.3.2017 đến ngày 15.5.2022 giải tỏa dứt điểm. Các xã, thị trấn báo cáo tiến độ thực hiện theo tuần. Nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND huyện để xem xét cho ý kiến chỉ đạo. 


Thực hiện văn bản chỉ đạo của huyện về việc tập trung xử lí, giải tỏa các công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, ngày 25.8.2022, UBND xã Hồ Tùng Mậu đã tổ chức giải tỏa công trình vi phạm của hộ ông Lê Xuân Ngoan, thôn Lưu Xá, vi phạm xây dựng nhà kiên cố trên đất nông nghiệp từ tháng 2.2021 với diện tích 106m2. Trước đó, UBND xã đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, đồng thời tuyên truyền, vận động, yêu cầu gia đình ông Ngoan tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, gia đình ông Ngoan không chấp hành, buộc UBND xã phải tiến hành cưỡng chế, nhằm trả lại hiện trạng ban đầu. Ngoài trường hợp của hộ ông Ngoan, thời gian qua, xã Hồ Tùng Mậu đã xử lý 13 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp.


Ngoài nguyên nhân khách quan dẫn đến vi phạm trên đất nông nghiệp, UBND huyện đánh giá, công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở một số xã còn buông lỏng, để một số hộ gia đình tự ý san lấp đất, lấn chiếm đất nông nghiệp mà chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý, giải quyết kịp thời. Khi phát hiện vi phạm, chưa kiên quyết, chậm xử lý hoặc còn đùn đẩy, né tránh. Một số xã để phát sinh vi phạm chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý, giải quyết dứt điểm theo kết luận Thanh tra huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã xem xét trách nhiệm, xử lý kỉ luật đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công chức địa chính các xã: Hoàng Hoa Thám, Bãi Sậy, Đào Dương, Quang Vinh, Hồ Tùng Mậu. Đối với một số xã chậm triển khai thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm, UBND huyện đã ban hành thông báo tạm dừng điều hành chung đối với chủ tịch UBND các xã đó để tập trung thực hiện giải tỏa.


Thời gian tới, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân và người sử dụng đất trong việc quản lý sử dụng đất bảo đảm đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở các cấp trong công tác quản lí Nhà nước về đất đai tại địa phương. Khi phát hiện phát sinh vi phạm, phải thực hiện biện pháp ngăn chặn, xử lí giải quyết ngay. Xem xét, xử lí trách nhiệm đối với cán bộ liên quan, nếu để buông lỏng quản lí đất đai. Không để phát sinh vi phạm mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc quản lí sử dụng đất trên địa bàn; xử lí nghiêm đối với trường hợp giao, bán, khoán đất trái thẩm quyền, vi phạm quy định pháp luật…


PV

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)