Banner
Banner

Kim Động: Gần 8,3 nghìn bài tham gia cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”

16:27, 03/03/2023

Theo tổng hợp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Động, thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Kim Động đã triển khai tuyên truyền, phát động hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” thu hút 8.261 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhận trực tiếp 297 bài dự thi nộp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các ban, phòng, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện nhận được 7.964 bài dự thi và nộp theo ngành dọc. Riêng số bài dự thi gửi qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện là 4.708 bài; qua Huyện đoàn 3.200, Hội Cựu chiến binh 127 bài... 

                                                         
Lệ Thu 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)