10:12, 16/09/2022
Hiện nay diện tích trồng nhãn trên địa bàn tỉnh được chứng nhận VietGAP còn thấp. Để phát triển, mở rộng diện tích trồng nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP, tạo ra sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao giá trị cho người sản xuất; từng bước thay đổi tư duy, trình độ sản xuất của nông dân, vụ nhãn năm 2022,
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)