Banner
Banner

Thành phố Hưng Yên phát triển chăn nuôi gia súc 

07:56, 24/11/2022

Những năm gần đây, bò là loại gia súc được phát triển chăn nuôi rộng rãi, đem lại giá trị kinh tế cao cho nông dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên. 


Thành phố Hưng Yên đang chăn nuôi đàn bò gần 13,2 nghìn con, trong đó chủ yếu là bò thịt và một phần bò sữa, bò sinh sản. Hoạt động chăn nuôi bò phát triển mạnh ở các xã: Hùng Cường, Phú Cường, Tân Hưng, Hoàng Hanh và phường Lam Sơn. Mỗi năm, hoạt động chăn nuôi bò thịt đem lại cho thành phố sản lượng thịt từ 690 đến 700 tấn.

 

Nuôi bò sinh sản ở xã Hoàng Hanh
Nuôi bò sinh sản ở xã Hoàng Hanh


Xã Phú Cường, địa phương chăn nuôi nhiều bò thịt nhất trên địa bàn thành phố, để nâng cao chất lượng đàn bò, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi bò thịt trong xã đã ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nghiên cứu chọn tạo giống bò thịt năng suất, chất lượng cao để sản xuất, cung ứng cho thị trường. Đồng chí Đào Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết: Đàn bò thịt trong xã thường xuyên duy trì 6 – 7 nghìn con, chủ yếu nuôi theo hình thức nhốt chuồng. Trên địa bàn xã đã hình thành được một số hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi và chuyên chăn nuôi bò thịt, quy tụ các hộ chăn nuôi bò với số lượng lớn, giúp đỡ nhau trong kỹ thuật, nguồn thức ăn, con giống và xuất bán. Hầu hết các hộ chăn nuôi bò thịt trong xã đều có kinh tế khá, giàu, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. 


Nhờ có vùng đất bãi màu mỡ, nông dân trong xã Phú Cường vừa trồng cỏ, vừa tận dụng các loại thức ăn thô xanh, phụ phẩm nông nghiệp để chăn nuôi nên tiết kiệm được chi phí và nâng cao chất lượng thịt bò khi xuất chuồng. Ông Đào Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi bò thịt Phú Cường chia sẻ: Mỗi thành viên trong hợp tác xã thường chăn nuôi từ 15 đến 30 con bò thịt, hộ nhiều nhất là gần 40 con. Trung bình mỗi con bò thịt nuôi từ khi bắt giống đến lúc xuất chuồng khoảng 8 đến 10 tháng, người chăn nuôi có lãi khoảng 20 đến 25 triệu đồng.


Tại xã Tân Hưng, hoạt động chăn nuôi bò phát triển cả theo hướng nuôi bò thịt và nuôi bò sinh sản. Theo thống kê của xã, tổng đàn bò trong xã thường xuyên ở mức 2,8 đến 2,9 nghìn con. Ông Trần Văn Bốn thường xuyên nuôi hơn 10 con bò thịt cho biết: Tận dụng diện tích đất bãi, gia đình tôi trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò, vừa kết hợp thức ăn công nghiệp, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí thức ăn. Giống bò nhập về nuôi 100% là bò thịt máu ngoại chất lượng cao, khi xuất bán được giá, chất lượng thịt thơm ngon.


Hiện nay, đàn bò thịt của thành phố có trên 80% là bò lai 3 máu, 4 máu ngoại, nhiều năm không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, các địa phương thành lập thêm nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi, tạo tiền đề xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng bền vững.


Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có một số hộ chăn nuôi bò sữa tại phường Lam Sơn và các xã: Phú Cường, Hùng Cường phát triển nuôi bò sữa. 


Để phát triển đàn bò, thành phố Hưng Yên khuyến khích các xã ven đê trên địa bàn tập trung phát triển chăn nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hóa, thường xuyên phối hợp với các ngành, đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ người chăn nuôi tuyển chọn đàn bò cái nền đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để cải tạo giống. Bên cạnh đó, thành phố quan tâm hỗ trợ để các hộ chăn nuôi, hợp tác xã, tổ hợp tác kết nối với thị trường tiêu thụ sản phẩm... 


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)