Hưng Yên: Sưu tầm trên 700 tài liệu, hiện vật trong năm 2018

20:27, 14/01/2019
Trong năm 2018, Bảo tàng tỉnh tiến hành sưu tầm trên 700 tài liệu, hiện vật. Các hiện vật, tài liệu sưu tầm đa dạng về chủng loại, phong phú về chất liệu với nhiều nguồn gốc khác nhau. 
 
Tất cả những tài liệu, hiện vật sưu tầm đều được làm lý lịch khoa học, vệ sinh cơ học, nhập kho bảo quản phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày nhằm giới thiệu, quảng bá về truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của mảnh đất và con người Hưng Yên. 
 
Vũ Huế

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)