Hưng Yên: Xây mới 90 trung tâm văn hóa xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa thôn, khu phố

19:14, 07/01/2019
Thực hiện đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã xây mới được 90 trung tâm văn hóa xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa thôn, khu phố. Các trung tâm văn hóa xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa thôn, khu phố được xây dựng mới đều có diện tích và quy mô đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 
Các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa được xây mới giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
 
Vũ Huế
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)