Năm 2018 khách du lịch đến Hưng Yên tăng 13%

19:32, 04/01/2019
Năm 2018, khách du lịch đến Hưng Yên ước khoảng 900 nghìn lượt người (tăng khoảng 13% so với năm 2017), trong đó khách quốc tế ước đạt 20 nghìn lượt người. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 200 tỷ đồng.
 
Để tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Hưng Yên đến du khách trong nước và quốc tế, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 25.5.2017 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16.01.2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phối hợp với VNPT Hưng Yên xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Hưng Yên; tập trung bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch và tích cực tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế…
 
Vũ Huế

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)