Thư viện Quốc gia triển lãm sách online về Chủ tịch Hồ Chí Minh

11:10, 20/05/2020

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.
 

Các phần trưng bày của triển lãm online
Các phần trưng bày của triển lãm online

 

Triển lãm giới thiệu 500 cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo bốn nội dung:


1. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc: Giới thiệu các tư liệu viết về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến ngày trở về nước lãnh đạo nhân dân thực hiện các cuộc đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, đem lại độc lập tự do cho dân tộc; Tư tưởng về cách mạng, về đấu tranh giải phóng dân tộc, về quân sự… của Người.


2. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa kiệt xuất: Giới thiệu các tác phẩm, bài thơ, tiểu luận, bài diễn văn, bài nói, bài viết tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng của Người, đặc biệt là tư tưởng về nhà nước pháp quyền, về tôn giáo, tín ngưỡng, về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…


3. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Sáng mãi tên Người: Giới thiệu các tác phẩm của tác giả trong nước ca ngợi những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc và đất nước; Các tác phẩm của các học giả, các nhà nghiên cứu thế giới viết và ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực; Hồi ký của các tác giả nước ngoài viết về cuộc chiến tranh Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.


4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Giới thiệu các tư liệu viết về phong cách, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những tấm gương điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động; Báo cáo tổng kết cuộc vận động...
 

Một tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.
Một tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

 

Triển lãm cũng đồng thời giới thiệu nhiều tư liệu liên quan đến những tình cảm và sự biết ơn của người dân cả nước và bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Bạn đọc có thể tham quan triển lãm tại module Triển lãm sách online trên Cổng thông tin điện tử của Thư viện Quốc gia Việt Nam tại địa chỉ: http://nlv.gov.vn/trien-lam-truc-tuyen-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh.html để tham quan và tìm hiểu về Triển lãm.


Theo nhandan.com.vn


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)