Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

18:15, 21/01/2022

Ngày 21.1, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2021, hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong tỉnh được thực hiện nền nếp, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Các địa phương, đơn vị đã gắn từng nội dung cụ thể của phong trào phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi; tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng được phát huy. Trong năm 2021, toàn tỉnh có 92% số gia đình văn hóa; 89,5% số thôn, tổ dân phố văn hóa; 91% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện nghiêm túc.


Năm 2022, tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng phong trào, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, cơ sở; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp; phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo cơ chế quản lý đồng bộ để phong trào phát triển bền vững.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bỏ phiếu bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm, giai đoạn 2017 – 2021.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo và các ngành thành viên bám sát nhiệm vụ được phân công để chủ động tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào; cụ thể hóa từng chỉ tiêu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, nhất là nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng, phổ biến, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hóa…


Lê Hiếu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)