Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

10:02, 16/06/2022

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/BTGTƯ phát động và triển khai phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí".


Để phong trào được triển khai hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Việc triển khai thực hiện phải duy trì thường xuyên, liên tục, thiết thực, tạo thành nền nếp trong các cơ quan báo chí; phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong phối hợp thực hiện.


Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ là cơ quan chỉ đạo định hướng nội dung phong trào thi đua; chỉ đạo báo chí thông tin tuyên truyền; các cơ quan báo chí hưởng ứng thực hiện. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch và bộ tiêu chí về cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân và các cấp hội nhà báo sẽ phối hợp triển khai.


Lễ phát động phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí" dự kiến được tổ chức vào Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2022.


Theo Báo “Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)