Lời chúc tết - Xuân Tân Sửu 2021 của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn
00:00, 12/02/2021
Lời chúc tết - Xuân Tân Sửu 2021 của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn