Banner
Banner
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15:11, 30/06/2021

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026