Banner
Banner
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14:45, 29/06/2021

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026