Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15:32, 30/06/2021

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026