Banner
Banner
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
14:21, 29/06/2021

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026