Banner
Banner
Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
16:12, 08/12/2021
Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh