Banner
Banner
Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
13:14, 07/12/2021
Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh