Banner
Banner
Diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa
17:32, 19/12/2021
Diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa