Sẵn sàng lên đường nhập ngũ
21:17, 15/02/2022
Sẵn sàng lên đường nhập ngũ