Hội thảo khoa học “Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”, dâng hương kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022) và đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia Khu lưu niệm Tô Hiệu
21:01, 06/03/2022
Hội thảo khoa học “Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”, dâng hương kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022) và đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia Khu lưu niệm Tô Hiệu