Người mắc Covid-19 sau khi hồi phục từ 3 đến 6 tháng tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19
17:39, 14/04/2022
Người mắc Covid-19 sau khi hồi phục từ 3 đến 6 tháng tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19