Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022
22:36, 26/08/2022

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022