Banner
Banner
Sở Nội vụ: Tập huấn kiến thức, diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
18:00, 16/09/2022
Sở Nội vụ: Tập huấn kiến thức, diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022