Diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2022
22:07, 18/11/2022
Diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2022