Banner
Banner
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII
16:28, 09/12/2022
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII