Banner
Banner
UBND thị xã Mỹ Hào cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng
21:17, 17/03/2023

UBND thị xã Mỹ Hào cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng