Hưng Yên cấp mới trên 209 nghìn thẻ bảo hiểm y tế

17:59, 19/08/2019

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát hành trên 250 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia, nâng tổng số thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng đến nay là trên 1 triệu thẻ. 


Trong tổng số thẻ bảo hiểm y tế đã cấp từ đầu năm đến nay thì số thẻ cấp mới là 209.334 thẻ (bao gồm cả gia hạn thẻ) và cấp lại là 40.821 thẻ.


Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng phôi thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ phôi in hỏng chỉ chiếm khoảng 0,6% so với tổng số phôi sử dụng.


Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)