Hưng Yên: Giảm gần 1.700 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

20:18, 20/08/2019

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, đến nay, tỉnh đã giảm gần 1.700 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Trong đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cắt giảm 131 biên chế công chức, 1.543 biên chế viên chức. Bên cạnh đó đã cắt giảm 30 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ; giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; giải quyết chế độ thôi việc cho 29 người theo Quyết định số 32 ngày 20.8.2018 của UBND tỉnh.


Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)