Hưng Yên: Phát triển thêm 419 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

17:48, 11/08/2021

Từ đầu năm đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát triển được 419 đơn vị với 2.731 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 


Đối với các đơn vị mới đăng ký kinh doanh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã đã gửi thông báo đến các đơn vị và tiếp tục rà soát, khai thác để phát triển đối tượng.


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)