Hưng Yên: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 90% dân số

18:24, 24/11/2021

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 226.807 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), gấp hơn 2 lần số người tham gia BHXH năm 2012. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 207.884 người, gấp hơn 2 lần số người tham gia BHTN năm 2012. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.090.670 người, tỷ lệ bao phủ đạt 90,9% dân số, trong khi đó, tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2012 chỉ chiếm 61%. Tính đến hết tháng 9.2021, số người tham gia BHYT là 1.123.908, đạt 100,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHXH 239.655 và số người tham gia BHTN 219.453. Đây là kết quả của việc triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 (Nghị quyết số 21). 
 

Khám bệnh cho bệnh nhi tại Bệnh viện đa khoa Hưng Hà

 

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 21, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 25.10.2013 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 198-KH/UBND ngày 29.11.2013 về thực hiện chính sách BHXH và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2020 và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, trong đó có nhiều nội dung công tác quan trọng, tập trung vào việc phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT... Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết; xây dựng nghị quyết chuyên đề hoặc chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị. 


Là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh tập trung làm tốt công tác tham mưu với tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21; xây dựng Chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp theo từng năm; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong thực hiện chính sách. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã tham mưu với tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đóng BHYT một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như: Người tham gia các tổ thu gom rác tại các thôn, khu phố chưa có thẻ BHYT; người từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh chưa có thẻ BHYT; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ cận nghèo… Sự hỗ trợ này đã góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, BHXH tỉnh tích cực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Tính đến hết tháng 9.2021, tỷ lệ tham gia thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 78,2%. Tỷ lệ hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử chiếm 75%. Bộ thủ tục hành chính được cắt giảm từ 114 thủ tục (năm 2015) xuống còn 25 thủ tục (năm 2021). 100% số thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4... Việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách... Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp được ngành BHXH quyết liệt vào cuộc, nhanh chóng triển khai đưa chính sách đến với người lao động, người sử dụng lao động...


Công tác truyền thông được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. BHXH tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với các cơ quan, đoàn thể tỉnh và cơ quan truyền thông của tỉnh, của Trung ương... Cơ quan BHXH các cấp trên địa bàn tỉnh đổi mới nội dung, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị đổi mới phương thức truyền thông: Tăng cường truyền thông trên mạng Internet, Cổng thông tin điện tử, nhóm Zalo... Trong công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền sâu rộng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT đối với sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội; lộ trình của chiến lược BHXH, BHYT đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân...


Chị Đinh Thị Vui ở xã Bãi Sậy (Ân Thi) chia sẻ: Được BHXH huyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH nên tôi đã hiểu và tham gia BHXH tự nguyện để đến khi về già được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí. 


Thực hiện Nghị quyết số 21, huyện Yên Mỹ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia BHYT. Đến hết tháng 9.2021, toàn huyện có 148.383 người tham gia BHYT, đạt 99,8% kế hoạch năm 2021, là một trong những huyện có số người tham gia BHYT dẫn đầu tỉnh. Đạt được kết quả trên, BHXH huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện triển khai kịp thời các văn bản triển khai, chỉ đạo của cấp trên về triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; phân công cán bộ, viên chức bám sát các xã, thị trấn, vận động người dân tham gia BHYT; phát triển đại lý thu... Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác giám định khám, chữa bệnh BHYT nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất, thu hút thêm người tham gia BHYT...


Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, BHXH các cấp, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Chính sách BHXH, BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)