Hưng Yên: Xác nhận danh sách hơn 12,7 nghìn người lao động đang tham gia BHXH để hưởng các chính sách hỗ trợ

19:32, 18/11/2021

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện xác nhận danh sách 12.798 người lao động đang tham gia BHXH của 257 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất… theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)