Banner
Banner

Hưng Yên: Tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

16:14, 27/12/2021

Ngày 22.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 833-CV/TU về việc tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Nội dung như sau:


Ngày 21.12.2021, sau khi nghe Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về việc tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (Tờ trình số 426-TTr/BCSĐ ngày 3.12.2021 của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Tờ trình số 247-TTr/BTCTU ngày 2.12.2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ); ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:


1- Đồng ý chủ trương tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đối tượng và mức quà tặng cơ bản theo đề xuất của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tại Tờ trình số 426-TTr/BCSĐ ngày 3.12.2021 của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Tờ trình số 247-TTr/BTCTU ngày 2.12.2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Quá trình tổ chức thực hiện, lưu ý một số nội dung như sau: 


1.1- Quà tặng bằng hiện vật phải bảo đảm chất lượng, đồng thời phải rà soát và hạn chế đến mức thấp nhất việc để sót, thừa, trùng đối tượng được tặng quà; hoàn thành việc chuyển quà tặng đến cấp huyện xong trước ngày 20.1.2022 (tức ngày 18.12.2021 âm lịch). 


1.2- Các địa phương được các tổ chức, cá nhân tài trợ quà tặng các đối tượng thuộc địa bàn mình quản lý, phải kịp thời thông tin với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để bố trí lịch, tránh trùng lặp mỗi cá nhân (hộ gia đình) được nhiều Đoàn đến thăm, tặng quà.


1.3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy bố trí lịch, chuẩn bị quà tặng và đề xuất danh sách các đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên (mỗi huyện, thị xã, thành phố 2 đồng chí; huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu mỗi huyện 3 đồng chí); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí lịch, chuẩn bị quà tặng và đề xuất danh sách hộ gia đình người có công tiêu biểu (mỗi huyện, thị xã, thành phố 2 hộ gia đình; huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu mỗi huyện 3 hộ gia đình) để các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà; hoàn thành việc thăm, tặng quà xong trước ngày 25.1.2022 (tức ngày 23.12.2021 âm lịch).


1.4- Quà chúc thọ người cao tuổi, cơ bản nhất trí như nội dung Tờ trình số 426-TTr/BCSĐ ngày 3.12.2021 của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Riêng đối với người cao tuổi ở tuổi 90, tặng quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt; người cao tuổi ở tuổi 100, tặng 5 mét vải lụa trị giá 750.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt. 


1.5- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động đi thăm, tặng quà tại các huyện, thị xã, thành phố phụ trách. Đối với các địa phương có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà thì đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương đó tham gia cùng Đoàn của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà các đối tượng tại mục 1.3 nêu trên. 


2- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh và từ nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp.


3- Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức thăm, tặng quà đến từng đối tượng chu đáo, trang trọng, tránh phô trương, hình thức, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; xong trước ngày 25.1.2022 (tức ngày 23.12.2021 âm lịch). 


4- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị thiếp chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.


5-  Văn phòng Tỉnh ủy bố trí lịch và chuẩn bị quà tặng mỗi suất quà trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) để các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà ở một số cơ quan, đơn vị trực, làm việc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.


Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)