Banner
Banner

Hưng Yên: Từ ngày 27.12.2021 tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

10:32, 27/12/2021

Ngày 24.12, UBND tỉnh có Thông báo số 448/TB-UBND về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 


Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh rất phức tạp. Hằng ngày, có hàng trăm ca mắc mới tại các địa phương, trong đó có cả những ca ngoài cộng đồng. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo như sau:


1. Tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện; địa điểm tiếp công dân các sở, ban, ngành, cấp xã trên địa bàn tỉnh từ ngày 27 tháng 12 năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.


2. Mọi kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đề nghị công dân gửi đơn qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.


3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Tăng cường kiểm tra, tập trung chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả lời kịp thời, triệt để theo thẩm quyền các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến, không để công dân phải trực tiếp đến các công sở.


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan liên quan và công dân trong tỉnh biết, thực hiện.


Thông báo này thay thế Thông báo số 444/TB-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)