Trưng dụng và thiết lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc tầng 1 của mô hình tháp 3 tầng tại huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào

16:27, 22/12/2021

Ngày 21.12.2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2963/QĐ-UBND về việc trưng dụng và thiết lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc tầng 1 của mô hình tháp 3 tầng tại huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào.


Theo đó, trưng dụng và thiết lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc tầng 1 của mô hình tháp 3 tầng tại Cơ sở Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm, địa chỉ tại xã Long Hưng (Văn Giang), quy mô dự kiến 100 giường bệnh do Trung tâm Y tế huyện Văn Giang quản lý; Cơ sở Trường đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên – cơ sở 2, địa chỉ tại phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào), quy mô 300 giường bệnh, do Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào quản lý.


Các cơ sở trên chịu sự quản lý, điều hành và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.


Đào Doan


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)