Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

20:46, 07/01/2022

Ngày 7.1, Khối thi đua các Ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy (viết tắt là Khối thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua đã tổ chức, quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và quy định của cơ quan, đơn vị đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký thi đua gửi về cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định; 9 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 100% số đảng viên của các đơn vị trong Khối thi đua đã đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng; 100% số cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đăng ký xây dựng đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa trong năm 2021. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua gắn với các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Đảng, đất nước và của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy trách nhiệm chủ động phòng, chống dịch trong tình hình mới cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… 


Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng; 100% các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua phấn đấu hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng trong năm 2022; thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, nhân rộng các mô hình tiên tiến điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; coi trọng công tác khen thưởng bảo đảm dân chủ, công bằng, chính xác, khách quan, sát với thực tiễn, phù hợp với hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua... 


Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất lựa chọn các đơn vị tiêu biểu năm 2021 để đề nghị khen thưởng: Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2022, đồng thời suy tôn đơn vị Trưởng khối thi đua, phó khối thi đua năm 2022.


Nguyễn Nhân
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)