Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký giao ước thi đua năm 2022

18:19, 13/01/2022

Ngày 13.1, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội (viết tắt là Khối thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua

 

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương trong công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức các phong trào thi đua gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của Đảng, đất nước, của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua chú trọng thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua. Hoạt động của Khối thi đua được duy trì, thực hiện đúng quy chế, thực hiện việc ký kết giao ước thi đua và tổ chức các nội dung thi đua bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng và hình thức tổ chức, tạo động lực để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe Nhân dân. 


Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực… góp phần bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;  thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua, khen thưởng tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải là người tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, từ đó tạo sự lan tỏa đến cán bộ, nhân viên, người lao động. Mỗi cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua cần xây dựng kế hoạch, phong trào thi đua cụ thể, chi tiết gắn với nhiệm vụ chính trị được giao…


Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất lựa chọn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là đơn vị tiêu biểu của Khối thi đua năm 2021 đề nghị các cấp khen thưởng, đồng thời suy tôn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2022. Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.


Vũ Huế


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)