Năm 2021, số lượt khám, chữa bệnh BHYT giảm

20:41, 10/01/2022

Đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trực tiếp ký hợp đồng với 40 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT). 


Trong năm 2021, tại các cơ sở KCB có trên 1 triệu lượt người KCB BHYT (bằng 88,66% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, có 872.267 lượt người KCB ngoại trú; 135.373 lượt người KCB nội trú. 


Tổng chi phí KCB BHYT trên 782,4 tỷ đồng. Trong đó, chi KCB ngoại trú gần 313,8 tỷ đồng; chi KCB nội trú gần 468, 7 tỷ đồng.


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)