Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022

17:09, 21/01/2022

Ngày 21.1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
 

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

 

Năm 2021, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Toàn tỉnh tuyển sinh, đào tạo nghề cho 47.500 người; tạo việc làm mới cho 23,5 nghìn lao động; xuất khẩu lao động cho 2,2 nghìn người. Các chính sách đối với người có công, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các địa phương đã hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện tốt việc nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng, can thiệp cho 886 đối tượng…


Năm 2022, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện tuyển sinh, đào tạo nghề cho 50 nghìn lao động; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%. Toàn tỉnh phấn đấu tạo việc làm mới cho 25 nghìn lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm vừa qua, đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cần xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội của Trung ương, của tỉnh nhằm bảo đảm ổn định đời sống người lao động, người nghèo và đối tượng yếu thế trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn của ngành; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra…


Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.


PV


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)