Tổ chức hoạt động vận tải khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10:51, 22/01/2022

Ngày 21.1.2022, Sở Giao thông vận tải có thông báo số 147 /TB-SGTVT về việc tổ chức hoạt động vận tải khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;


Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16.10.2021 của Bộ GTVT về việc Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;


Thực hiện Công văn số 181/UBND-KGVX ngày 20.01.2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.


Sở Giao thông vận tải thông báo và hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kể từ 00h00 ngày 21.01.2022 như sau:


1. Đối với hoạt động vận tải hành khách:


a) Địa bàn có cấp độ dịch ở cấp 1, cấp 2: Tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu tại khoản 4 Mục II Phần 2 và hướng dẫn hành khách đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Mục I Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16.10.2021 của Bộ GTVT.


b) Địa bàn có cấp độ dịch ở cấp 3: Hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến xe đã được Sở Giao thông vận tải công bố (chuyến/tháng) và không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và yêu cầu giãn cách trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm); lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu tại khoản 4 Mục II Phần 2 và hướng dẫn hành khách đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Mục I Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16.10.2021 của Bộ Giao thông vận tải.


c) Địa bàn có cấp độ dịch ở cấp 4: Tiếp tục dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, trừ trường hợp đặc biệt được sự cho phép của cơ quan chức năng. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có cấp độ dịch ở cấp 4 thì không được dừng đỗ đón, trả khách.


2. Đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm: Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải đảm bảo tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Lập danh sách và theo dõi hành khách để cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu và phục vụ truy vết khi cần thiết. (Có phụ lục gửi kèm theo)


3. Đối với cá nhân ra, vào tỉnh: Thực hiện theo Văn bản số 464/TB-UBND ngày 30.12.2021 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.


4. Giao Thanh tra Sở: Chủ trì, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải của các đơn vị vận tải, bến xe, bến khách ngang sông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và trong hoạt động vận tải; phối hợp với Phòng Quản lý KCHTGT tổ chức phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh.


5. Giao Ban Điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các bến xe khách, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh về chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; báo cáo vi phạm của phương tiện, bến xe, bến khách ngang sông, doanh nghiệp vận tải để cơ quan chức năng xử lý kịp thời; đánh giá tình hình và báo cáo Sở hàng tuần để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.


6. Giao Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông: Chủ động tham mưu xây dựng triển khai phương án chi tiết phân luồng giao thông; đặc biệt khi đi qua vùng cách ly, phong tỏa để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của Nhân dân khi phải triển khai cách ly y tế vùng dân cư.


7. Giao Phòng Quản lý vận tải và phương tiện: Triển khai Thông báo này đến các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 và tham mưu lãnh đạo sở tổ chức hoạt động vận tải kịp thời; tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh.


8. Đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông báo về Sở Giao thông vận tải để điều hành và xử lý triệt để các vi phạm.


9. Đề nghị Hội vận tải ô tô tỉnh Hưng Yên: Phối hợp thông báo và tuyên truyền cho các đơn vị vận tải là thành viên của Hội vận tải ô tô tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nêu trên.


10. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; Sở GTVT-XD Lào Cai căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 tại địa phương phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hưng Yên để tổ chức vận tải hành khách tuyến cố định đi, đến tỉnh Hưng Yên và ngược lại; chủ động thông báo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố biết, thực hiện.


Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đề nghị các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh phối hợp, triển khai thực hiện…

 

PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)