Nâng cao hiệu quả vận động, sử dụng Quỹ Vì người nghèo

16:12, 16/05/2022

Những năm qua, với cách vận động sáng tạo của những người làm công tác Mặt trận, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, thông qua Quỹ Vì người nghèo (Quỹ) hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà; hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ phát triển kinh tế, nhiều trẻ em thuộc hộ nghèo được tiếp tục đến trường...
 

Nhà hảo tâm tặng thiết bị học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo huyện Khoái Châu

 

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đồng hành, trợ giúp hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn Khoái Châu (Khoái Châu) tham mưu với Thường trực Đảng uỷ thị trấn kiện toàn Ban vận động Quỹ Vì người nghèo; xây dựng kế hoạch vận động xây dựng Quỹ và triển khai tháng cao điểm Vì người nghèo. Việc vận động xây dựng Quỹ được các thành viên của Mặt trận vận dụng sáng tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng; tranh thủ thời gian sớm, tối các tổ vận động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, từng doanh nghiệp để vận động, quyên góp… Nhờ vậy, số thu Quỹ hàng năm của thị trấn đều vượt chỉ tiêu. Năm 2021, số thu Quỹ Vì người nghèo của thị trấn vượt 130% kế hoạch. Từ nguồn quỹ, thị trấn hỗ trợ được nhiều hộ xây, sửa nhà, người gặp rủi ro và chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn… 


Tại huyện Yên Mỹ, hoạt động vì người nghèo không chỉ tập trung vào tháng cao điểm mà được duy trì thường xuyên. Ngoài việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, Ban vận động Quỹ của huyện khai thác tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp hỗ trợ theo địa chỉ như: Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, tặng học bổng, bảo trợ học sinh nghèo, tặng gạo… Với cách làm đó, số thu Quỹ trong tháng cao điểm vì người nghèo hàng năm đều vượt so với kế hoạch. Trong đó, năm 2020 đạt trên 1,1 tỷ đồng, vượt 57,5% kế hoạch; năm 2021 đạt gần 1,3 tỷ đồng, vượt 35,51% kế hoạch. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động Vì người nghèo của huyện như: Hội doanh nghiệp huyện, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Việt Thái, Công ty TNHH phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phát… 


Tìm hiểu thực tế cho thấy, để việc sử dụng Quỹ hiệu quả, các địa phương trong tỉnh đều tiến hành khảo sát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt; phân tích hoàn cảnh của từng hộ theo chuẩn nghèo đa chiều để sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ nguồn quỹ, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo. Trung bình mỗi năm, hàng trăm gia đình được an cư trong những ngôi nhà Đại đoàn kết; hàng nghìn lượt trẻ em được tiếp bước đến trường; hàng nghìn lượt hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, cải thiện thu nhập; hàng trăm lượt người nghèo đi khám, điều trị bệnh được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại...


Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp thường xuyên  thông báo kết quả vận động Quỹ trên tinh thần công khai, minh bạch. Với cách làm sáng tạo, tận tâm của những người làm công tác Mặt trận, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Quỹ Vì người nghèo đã góp thêm nguồn lực giúp giảm bớt áp lực từ ngân sách nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến nay giảm còn 2,55%.


 Tháng 4 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo tại 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ các cấp còn một số hạn chế như: Việc sử dụng Quỹ các cấp mới chỉ tập trung hỗ trợ về nhà ở, tặng quà; hỗ trợ phát triển sản xuất chưa được nhiều; một số xã để số dư quỹ cao; công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ ở nhiều địa phương chỉ tập trung vào Tháng cao điểm Vì người nghèo...


Để việc vận động, sử dụng Quỹ hiệu quả, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai việc hỗ trợ, giúp đỡ nhằm tạo nguồn lực giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống, trọng tâm là quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chính sách giảm nghèo, phong trào hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội; bám sát cơ sở để nghiên cứu, tìm giải pháp, cách làm phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương nhưng bảo đảm gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; kịp thời khen thưởng những điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các hoạt động vì người nghèo thực sự trở thành phong trào thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công nhân và các tầng lớp Nhân dân. 


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)