Banner
Banner

Tăng 7,4% mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

10:54, 12/05/2022

Ngày 2-4-2022, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo Điều 3 của Thông tư, cách tính và mức điều chỉnh được quy định như sau:


Tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với đối tượng tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2022/TT-BQP theo công thức:


Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 1/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074.


Cụ thể, mức trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh tăng thêm theo công thức trên như sau:


- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng.


- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng.


- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng.


- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng.


- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.


Mức trợ cấp hằng tháng nêu trên được thực hiện từ ngày 1-1-2022.


Đối tượng áp dụng gồm:


- Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng.


- Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng.


Thông tư số 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16-5-2022.


Theo Báo “Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)