Hội nghị trực tuyến triển khai trang cộng đồng (Fanpage) của MTTQ Việt Nam

13:13, 05/08/2022

Ngày 5.8, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai trang cộng đồng (Fanpage) của MTTQ Việt Nam. 

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên mạng xã hội, thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng, quản lý và vận hành Fanpage MTTQ Việt Nam. Ngày 10.11.2021, Fanpage “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” chính thức vận hành. Đến nay, Fanpage “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” đã đăng tải 1.833 tin bài; thu hút 12.414 tài khoản đăng ký theo dõi, hơn 48 triệu lượt tiếp cận thông tin. 


Hiện đã có 63/63 tỉnh, thành phố lập Fanpage Mặt trận cấp tỉnh; 77,8% đơn vị lập Fanpage Mặt trận cấp huyện; 54,5% đơn vị lập Fanpage Mặt trận cấp xã. 


Tại Hưng Yên, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 130/161 xã, phường, thị trấn đã xây dựng, vận hành Fanpage. Fanpage Mặt trận Hưng Yên hiện đã thu hút trên 1.500 người theo dõi… 


Tại hội nghị, các địa phương được hướng dẫn quản lý, vận hành Fanpage, phần mềm quản lý hệ thống Fanpage; các đại biểu nêu những khó khăn và nguyên nhân chưa triển khai được Fanpage. Đồng thời đề xuất giải pháp để hướng tới mục tiêu xây dựng Fanpage của 100% MTTQ Việt Nam cấp cơ sở trong tỉnh và kết nối Fanpage toàn hệ thống Mặt trận để nâng cao tính đồng bộ, hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới.


Lệ Thu 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)